Termine Jahr/Monat

Termine Februar 2022

Zeugnisausgabe - 04.02.2022 (Freitag)

Praktikum BO2 - 07.02.2022 (Montag)

Beginn Praxistag BO2 - 25.02.2022 (Freitag)

Rosenmontag - 28.02.2022 (Montag)